Hva er egentlig en art? (2023)

Hva er egentlig en art? (1)

13 av verdens mange millioner arter. (Foto: Colourbox og Wikimedia Commons. Montasje: Eivind Torgersen)

Hva er egentlig en art? (2)
Carina Rose journalistpraktikant
Hva er egentlig en art? (3)
Eivind Torgersen journalist

Noen arter er truet. Andre forsvinner helt. Og stadig finner forskere nye arter. Alltid arter. Men, til tross for iherdig innsats fra en verdenshistorie av forskere, ennå har ingen kommet opp med en definisjon som favner alt livet på jorda.

Ulv og tamsau. Gurkemeie og stortranebær. Blåskjell, scampi, sidensvans og håkjerring. Ramsløk og spiss fleinsopp. Eplerose, rynkerose og kanelrose.

Også kjent som Canis lupus og Ovis aries. Curcuma longa og Oxycoccus palustris. Mytilus edulis, Nephrops norvegicus, Bombycilla garrulus og Somniosus microcephalus. Allium ursinum og Psilocybe semilanceata. Rosa rubiginosa, Rosa rugosa og Rosa majalis.

Alle er de arter, enten de er dyr, planter eller sopp. De er arter; den grunnleggende byggesteinen i det som så høytidelig kalles «livets tre».

Biologien beskriver arter, definerer likheter og forskjeller mellom arter, finner ut hva som skjer når en art blir til to arter og hvordan den enkelte arten forandrer seg over tid.

«Ingen begreper er vanskeligere å definere enn «art», og ikke på noe punkt er zoologer mer uenige enn hvordan vi skal forstå dette ordet.»

Henry Alleyne Nicholson: A manual of zoology, 1872.

Hvis en art forsvinner, gråter vi. Hvis noen oppdager en ny art, jubler vi og leser om den og ser de søte eller ekle bildene her på forskning.no.

Det biologiske artsbegrepet

Definerer en art som alle individer som under naturlige forhold kan forplante seg med hverandre og få fertile avkom, samtidig som de ikke kan forplante seg med individer fra andre, tilsvarende grupper. Å få fertile avkom betyr at man får barn som igjen kan få egne barn. (Kilde: Store norske leksikon)

Det er så klart og tydelig, så enkelt og oversiktlig. Det er orden i biologenes sysaker.

Hvis det ikke var for én liten ting: All verdens biologer, zoologer, botanikere og genetikere har ikke klart å spesifisere hva som kreves for å bli tatt opp i det gode artsselskap. I hvert fall ikke uten å fornærme noen.

  • Les også: Rumpehumor og forskersjalusi avsløres i navn på arter

For det er tydeligvis ikke så lett å definere hva en art er. Hva skal egentlig til for at en gruppe individer, uansett hva slags livsform de utgjør, kan samles under samme artshatt?

I dag brukes en lang rekke artsbegreper, alle med sine fordeler og sine ulemper, men ingen av dem passer på alle typer organismer.

Den biologiske frimerkesamlingen

Klokka er noe vi har funnet på for å holde orden på verden rundt oss. Det samme gjelder måleenheter som kilo, meter og liter.

(Video) Scott McCloud: Understanding comics

Er det slik med artsbegrepet også? Sier det noe om verden slik den faktisk er, eller er det bare et uttrykk for vårt behov for å systematisere?

– Artsbegrepet er på mange måter kunstig. Det er noe vi har funnet på for å rydde i frimerkesamlingen, sier professor Kjetill S. Jakobsen ved Universitetet i Oslo.

– Jeg tror det er best å beskrive hva levende organismer gjør heller enn hva de er, sier den britiske genetikeren Adam Rutherford til forskning.no.

Norges 10 morsomste artsnavn

Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (Sabima) plukket i 2011 ut Norges ti morsomste artsnavn:

Absintsuger

Kilekulehalflue

Hundesnuteløpekule

Rosa fugleskittvikler

Lodden møkksprøsopp

Skarp frøkenkremle

Elegant midjeblomsterflue

Junimosemott

Tørrfiskspyflue

Tarmpølse

– Alle bruker det, men vi som driver med alger og planter og sopp, sliter litt med å svelge det, for det har så mange begrensninger, sier professor Klaus Høiland ved Universitetet i Oslo.

  • Dansk forsker: Alle snakker om arter fordi vi er lært opp til det

Samlingen blir aldri komplett

Det betyr ikke at det er meningsløst å definere en gruppe dyr eller planter som en art. Akkurat som med klokka, målebåndet, vekta og litermålet.

Forskere har anslått at det totalt finnes 8,7 millioner arter når de ikke tar bakterier med i regnestykket. Det kan være færre, men det kan også være mange fler.

Bare 1,2 millioner av dem er foreløpig beskrevet slik vitenskapen krever, og de færreste tror oppgaven er mulig å få ferdig.

I hvert fall ikke hvis vi skal tro de ivrigste som foreslår at det finnes tusen milliarder arter, men da inkluderer de alle mikroorganismer, også. Og dem er det mange av.

En svenske med samlemani

Over 300 år før vår tidsregning møter vi artsbegrepet for første gang. Den greske filosofen Aristoteles sorterte mer enn 500 arter av fugler, fisker og pattedyr i en trinnvis stige der mennesket tronet øverst.

  • Forskeren forteller: Slik gir vi navn til nye arter

På 1700-tallet gikk svenske Carl von Linné løs på oppgaven med å kartlegge alle verdens dyre- og plantearter. Linné ga alle arter et latinsk navn som består av to ledd, slektsnavn og artsnavn. For eksempel Homo sapiens (menneske) og Rattus norvegicus (brunrotte).

Hva er egentlig en art? (4)

(Video) Why people believe they can’t draw - and how to prove they can | Graham Shaw | TEDxHull

Systemet til Linné, som fortsatt er i bruk, fungerte aldeles utmerket for å definere Guds skaperverk av et visst antall ulike arter som han trodde aldri forandret seg. Det var slik man så på det den gangen.

Linné vil nok vri seg i graven over vår tids biologer og deres lemfeldige forhold til artsbegrepet. Sannsynligvis begynte han å røre på seg allerede midt på 1800-tallet.

For alt ble litt mer komplisert da Charles Darwin viste at naturen er alt annet en statisk. Tvert imot er alt liv hele tiden ute etter best mulig tilpasning. Og det krever av og til forandring.

Hva er egentlig en art? (5)

  • Les også Erik Tunstads Fra slik en enkel opprinnelse

Går ut på dato

Hvordan går det an definere noe som er i endring?

Det blir som å svare «Sju minutter og fire sekunder over halv tre» når noen spør deg hvor mye klokka er.

Allerede før du har fullført setningen, er svaret feil. Tiden står jo ikke stille.

Biologien har selvfølgelig lengre perspektiv enn sekunder, minutter og timer. Men når forskere definerer en art, sier de noe om dette individet akkurat nå.

Om noen generasjoner eller hundre kan arten ha endret seg.

Det nærmeste vi kommer?

I 1942 formulerte Ernst Mayr det som siden har fått betegnelsen «Det biologiske artsbegrepet».

Individer er av samme art hvis de i naturlige omgivelser kan få barn med hverandre, som igjen kan få barn, som igjen kan få barn og så videre. Med andre ord: Individer som kan få fertilt avkom i naturlige omgivelser, er samme art.

Eller som Mayr formulerte det: Arter er grupper av naturlige populasjoner som forplanter seg med hverandre, og som forplantningsmessig er isolert fra andre slike grupper.

Veldig mange grupper av levende organismer passer ikke inn i denne definisjonen, blant annet de som ikke formerer seg seksuelt. Dette gjelder alle encellede organismer, men også for eksempel sopp, amøber og bakterier. Derfor finnes det også flere andre vanlige artsbegreper.

Likevel er det ikke alltid så lett å holde orden på hva som er naturlige omgivelser og heller ikke på hva som er fertilt avkom.

En ekte østersjøtorsk

Ta for eksempel torsk fra Østersjøen og torsk fra Skagerrak. De er klassifisert som samme art – Gadus morhua – og vil kunne yngle opp småtorsk hvis de plasseres i samme balje med vann.

– Men i naturen vil de ikke kunne få avkom, og det vil derfor være meningsfylt å kalle dem to ulike biologiske arter, sier Kjetill S. Jakobsen.

Hva er egentlig en art? (6)

Østersjøtorsken er nemlig tilpasset vann med lavt saltinnhold. Eggene deres vil flyte til overflaten, uten mulighet til å bli befruktet, hvis de havnet i Skagerrak eller i Nordsjøen.

Jakobsen trekker også fram ørreten, som tidligere var delt inn i en rekke arter, men som strengt tatt er samme art.

– Forskjellene skyldes tilpasninger til ulikt miljø, men ikke på en genetisk permanent måte.

Han liker bedre å tenke på populasjoner: det totale antall organismer av en bestemt art i for eksempel et geografisk område.

(Video) Chris Jordan: Turning powerful stats into art

– Teoretisk er det lettere å definere en populasjon enn en art, sier Jakobsen.

Adam Rutherford innrømmer at det å kategorisere arter kan hjelpe oss når vi skal se på endringer i utseendet eller nye egenskaper hos en plante eller et dyr.

– Artsdannelse er sentralt i evolusjonær tenking. Å forstå den prosessen er absolutt avgjørende, sier han til forskning.no.

Rutherford har kritisert bruken av artsbegrepet og mener vi burde bli flinkere til å se bort fra det.

I veien for ny kunnskap?

– Artsbegrepet hemmer vitenskapelig fremgang fordi det forhindrer oss fra å stille de rette spørsmålene og utføre ny gjennomgripende forskning. Når vi først har blitt enige i plasseringen av noe, så lar vi det gjerne stå slik uten å stille for mye spørsmål ved det, sier Rutherford.

For eksempel mener han skillet mellom oss mennesker og neandertalerne lenge sto i veien.

Hva er egentlig en art? (7)

For 100 år siden var det nesten ikke grenser for hvor fornøyd menneskeslekten var med seg selv. Det ville ikke være særlig bra for dette selvbildet om vi skulle være av samme art som våre lavpannede fettere neandertalerne.

Men de siste årenes DNA-analyser gir et annet bilde.

Forskere har funnet ut at neandertal-DNA utgjør mellom to og fire prosent av arvematerialet vårt og at det må ha forekommet hyppig sengedeling mellom de to.

  • Les også: Kan vi takke neandertalerne for immunforsvaret vårt?

– De var separert fra oss i tid og rom, men ikke mer enn at de to fikk fertile avkom, selv om det skjedde mindre og mindre over tid. Med alle definisjoner var de tydeligvis samme art på tross av klare forskjeller, sier Rutherford.

Så da er vel det oppe og avgjort? Nei, ikke helt.

Homo ditt eller Homo datt

– Man skal være oppmerksom på at det å lage fertile avkom ikke alltid er nok, sier Klaus Høiland og antyder at det kanskje ikke er så svart-hvitt som Rutherford mener.

Kanskje er de to distinkte arter likevel?

– Det er ikke gitt at neandertalere og sapiens bør plasseres i den samme arten, selv ut fra det biologiske artsbegrepet, sier førstelektor Torfinn Ørmen ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Gener kan nemlig overføres fra én art til en annen. Neandertalere og mennesker kunne få avkom; det som kalles en hybrid. Det er ikke sikkert at disse hybridene kunne få felles avkom, men kanskje kunne det funke om de hadde seg med en av foreldreartene. Slik kan neandertalgener finne veien til menneskets DNA. Dette kalles introgresjon.

Selv om det biologiske artsbegrepet setter en grense ved muligheten for å få fruktbart avkom sammen, er det ikke nødvendigvis vanntette skott mellom artene.

– En slik barriere behøver ikke være 100 prosent. Det vi ser med neandertalerne er sannsynligvis introgresjon, ikke fravær av reproduktive barrierer, sier Ørmen til forskning.no.

Selv om forskerne er uenige, så er det ingen høylytt krangel vi er vitne til her. For deg og meg er det vel heller ikke så nøye om vi kaller oss Homo sapiens eller Homo sapiens sapiens. Neandertalerne finnes ikke lenger, så de bryr seg neppe om vi kaller dem Homo neanderthalensis eller Homo sapiens neanderthalensis.

Som en regnbue

Forskerne vi har snakket med virker avslappet overfor det faktum at ingen av artsbegrepene funker til alt. Det betyr ikke at de synes det er bortkastet å prøve å systematisere det levende kaoset.

Det gir jo mening å snakke om arter. Akkurat som det er en god idé å ha orden i frimerkesamlingen hvis man er en seriøs filatelist, sier Kjetill S. Jakobsen.

– Artsbegrepet er nyttig for å holde styr på naturen, sier Klaus Høiland. – Folk flest har for eksempel ikke bruk for alle løvetannartene, men for en som har viet livet sitt til løvetanner, så vil det jo ha en nytte.

Ulike artsbegreper

Det finnes mer enn 25 definisjoner på hva en art er, og ingen av dem passer på alle typer organismer. Noen av dem vil også gi forskjellige svar på samme organismer.

Definisjonene kan grovt deles inn etter om de baserer seg på karaktertrekk, evolusjonsteori eller genetikk.

Det biologiske artsbegrepet er en av de evolusjonære definisjonene. De to andre mest brukte er det fylogenetiske og det taksonomiske.

Det taksonomiske artsbegrepet ser på likheter i utseende og levesett for å prøve å plassere organismer i forskjellige arter, mens det fylogenetiske artsbegrepet sammenlikner genene og lager slektstrær basert på likheter i genomet.

(Video) Do schools kill creativity? | Sir Ken Robinson

Du kan se en kopp og tenke «Den koppen er rød». Så kommer det en fargeglad kunstner og sier «Nei, den koppen er faktisk magenta» eller «Den koppen er sinober». Og du tenker «Jammen, hva er forskjellen?»

Slik kan det være med arter også. De er litt som en regnbue hvor du gradvis går fra en art til en annen, og det er umulig å sette fingeren på nøyaktig når den går fra en art til en annen.

Det som for deg og meg er en løvetann, kan for forskerens øye være fjelløvetann, gummiløvetann eller dovreløvetann. Eller en av de andre hundrevis av artene som utgjør løvetannslekta.

Så sitter vi der med mange forskjellige artsbegreper, hver til sitt bruk. Forskerne klarer forhåpentligvis å holde orden på dem. For en utenforstående kan det være litt forvirrende at ingen av dem passer på alle typer organismer. Og enda verre at noen av dem vil også gi forskjellige svar på samme organisme.

Selv med gentester får man ikke alltid ett uomtvistelig og korrekt svar. Da kan det være nyttig med arter – fordi vi ikke alltid kan vite nøyaktig hvordan forandringene i naturen faktisk har foregått.

Selv ikke gentester kan hjelpe de stakkars gnetofyttene

Forskerne blir for eksempel ikke enige om hva de skal gjøre med plantene som kalles gnetofytter. De ligner nemlig ikke så mye på hverandre. Mange er klatreplanter, men ikke alle. Noen har fellestrekk med bartrær, andre med konglepalmer og noen med de løvdekte tempeltrærne. Men det er fortsatt uenighet om hvordan disse slektsforholdene egentlig ser ut.

Hva er egentlig en art? (8)

Først så forskerne på likheter i utseende og i hvor og hvordan den lever. Da gentesting ble vanlig, trodde mange at det var mulig å få et klart svar. Så viser det seg at svaret avhenger av hvilken del av genomet forskerne sammenligner.

Derfor lever gnetofyttene fortsatt et usikkert liv. Det som er sikkert, er at det finnes rundt 80 arter av dem fordelt på tre slekter. Men er de én orden eller er de flere ordener? Ja, si det.

Biologiens systematikk

Art

Menneske

Storranebær

Hvit fluesopp

Slekt

Homo

Tranebærslekta

Fluesopper

Familie

Menneskeaper

Lyngfamilien

Amanitaceae

Orden

Primater

Lyngordenen

Agaricales

Klasse

Pattedyr

Tofrøbladete blomster

Agaricomycetes

Rekke

Ryggstrengdyr

Dekkfrøete blomster

Stilksporesopper

Rike

Dyreriket

Planteriket

Fungi

La professorene avgjøre

Å få klare og entydige svar er kanskje ikke mulig. Så hva skal vi gjøre?

– Du kan bruke det som heter sunt folkevett: Du vet hva en blåveis er, og du vet hva en hvitveis er. Du vet hva en blåmeis er, og du vet hva en kjøttmeis er. Altså, veldig mange av artene er intuitive, sier Klaus Høiland.

– Jeg synes en veldig god definisjon er følgende: En art er hva en professor definerer som en art.

– Da kan man nemlig bruke hva man vil. Av og til passer det biologiske artsbegrepet godt, av og til passer andre bedre, og da kan man velge fra øverste hylle hva du vil bruke i denne sammenhengen. Det er faktisk i stor grad slik det er. Man hopper fra det ene artsbegrepet til det andre, sier Høiland.

Og der fikk vi jammen en definisjon til.

Referanse:

Paul R. Berg, Kjetill S. Jakobsen nfl: Adaptation to Low Salinity Promotes Genomic Divergence in Atlantic Cod (Gadus morhua L.). Genome Biology and Evolution, mai 2015, doi: 10.1093/gbe/evv093. Sammendrag

SE OGSÅ

  • Synleg evolusjon hjå steinflue i Østerdalen
  • Arktisk artsdanning i uventa tempo
  • Ernst Mayr er død
  • Når ble hunden menneskets beste venn?
  • Derfor ble menneskene så smarte

nye arter biologi biologisk mangfold naturvitenskap

(Video) Må se! 💜Alle nyanser av lilla og gylden kjerne💛 Unik komposisjon pcryl helle | Abstrakt kunst

FAQs

Hva er en art for barn? ›

En art består av alle individer som kan pare seg og få fruktbart avkom. Dette kalles det biologiske artsbegrepet, og er utbredt i lærebøker i grunnskolen og på videregående.

Hva er art og populasjon? ›

Populasjon er en samling av organismer av en bestemt art (planter, dyr, mennesker) som lever innenfor et geografisk område. Individene i en populasjon formerer seg hovedsakelig med hverandre og konkurrerer ofte om de samme ressurssene.

Hva er forskjellen på individ og art? ›

Individer er av samme art hvis de i naturlige omgivelser kan få barn med hverandre, som igjen kan få barn, som igjen kan få barn og så videre. Med andre ord: Individer som kan få fertilt avkom i naturlige omgivelser, er samme art.

Hva er forskjellen på en art og en populasjon? ›

En populasjon er en gruppe individer fra samme art. En art består av en gruppe populasjoner som har evne til å krysse seg med hverandre hvis muligheten er tilstede. Populasjonene kan atskilles fra hverandre.

Hva er art i skolen? ›

Aggression Replacement Training (ART) er en opplæringsmetode for sinnekontroll som foregår strukturert i grupper. Metoden har vist seg effektiv for å forebygge aggressiv atferd hos barn og ungdom. Den sosiale ferdighetstreningen innebærer at deltakerne lærer seg å tenke trinnvis.

Hvilken art hører vi til i dag? ›

Det latinske navnet på vår art er Homo sapiens. Dette slektsnavnet sier oss at vi tilhører arten sapiens i slekten Homo. Den vitenskapelige nomenklaturen med blant annet todelte artsnavn (binomial nomenklatur) ble etablert av botanikeren Carl von Linné.

Hva er en art Quizlet? ›

en art er en gruppe individer som kan få forplantningsdyktig avkom, har felles karaktertrekk og kan bestemmes som en art ved genetiske undersøkelser.

Hvilken art er størst? ›

Blåhvalen er et sjøpattedyr som kan bli inntil 32 meter lang og veie opp mot 200 tonn (rapporter på 34 meter eksisterer, men disse er uverifiserte). Arten blir generelt noe større på den sørlige halvkule, enn den nordlige. Hunnene blir størst.

Hvor mange arter finnes det i Norge? ›

Det oppdages stadig nye arter i Norge, men mye av artsmangfoldet er fortsatt uoppdaget. Ekspertene antar at det finnes rundt 60 000 arter i landet vårt. Det betyr at det gjenstår å finne omkring 16 000 arter. Det er særlig mange uoppdagede arter i store artsrike grupper som sopper og leddyr.

Hva kan skje hvis en art forsvinner? ›

Alle artene har en bestemt funksjon, og bidrar på sin måte til at balansen opprettholdes og økosystemet kan fungere. Dersom en art dør ut eller blir for stor, kan det føre til at hele økosystemet kollapser. Vi ønsker oss robuste og bærekraftige økosystemer. For å få dette må vi ha et rikt artsmangfold.

Hvordan er artsnavn bygget opp? ›

Hovedreglene er: Navn på slekter og arter skal alltid være i kursiv. Slektsnavnet skal alltid ha stor forbokstav, og artsnavnet skal ha liten forbokstav – slik: Parus major (Parus er slektsnavnet som betyr meis, major er artsnavnet som betyr stor).

Hva er en art Store norske leksikon? ›

ART er et behandlingsprogram utviklet for å øke sosial kompetanse og redusere atferdsproblemer hos barn og ungdom. Programmet omfatter trening i sosiale ferdigheter, sinnekontroll og moralsk resonnering.

Hvordan kan artsdannelse skje? ›

Den kan foregå i geografisk adskilte populasjoner (allopatrisk artsdannelse). Den kan foregå innen én og samme populasjon (sympatrisk artsdannelse). Den kan foregå ved at individer fra beslektede arter produserer unger som ikke er levedyktige eller selv ikke kan få unger (hybrid artsdannelse).

Hvorfor er hest og esel to forskjellige arter? ›

En interspesifikk artshybrid, en hybrid mellom forskjellige arter er ofte sterile grunnet forskjellig kromosomtall. For eksempel esel har 62 kromosomer, hest har 64 kromosomer, mens krysningen mellom eselhoppe og hestehingst gir en F1-hybrid, et sterilt mulesel (hinny) med 63 kromosomer.

Hva er en populasjon enkelt forklart? ›

I dagligtale er en populasjon typisk en gruppe mennesker karakterisert ved for eksempel, kjønn, alder, utdanning, bosted og lignende. I statistikkfaget derimot har begrepet populasjon en mer omfattende betydning. Forenklet sagt er det alle mulige observasjoner, individer eller hendelser vi ønsker å vite noe om.

Hvem fant opp skolen? ›

En utdanningsrådgiver her på ung.no har svart dette på hvem som fant opp skolen; "Det var nok ikke én bestemt person som fant opp skolen. I alle år har det vært sånn at barn og unge lærer fra de eldre. Allerede på 1600-tallet begynte man med skolegang for barn. I 1739 ble den første skoleloven innført i Norge.

Hva er Aart? ›

ART (Aggression Replacement Training), nå AART (Adapted Aggression Replacement Training) er trening av barn og unges sosiale, emosjonelle og relasjonelle kompetanse. AART er et virkningsfullt evidensbasert undervisningsopplegg for å øke sosial kompetanse og redusere adferdsvansker hos barn, ungdom og voksne.

Hvor viktig er skolen? ›

Skolen er en viktig arena både for læring, lek og sosial tilhørighet. Den er også nøkkelen til et inkluderende samfunn i sin helhet. I skoleklassen får vi da møte det mangfoldet vi består av i samfunnet, og det samfunnet vi til sammen utgjør.

Når oppstod menneskearten? ›

I følge den første oppsto det moderne mennesket i Afrika for cirka 200 000 år siden, og vandret siden ut i verden for å fortrenge (gjennom drap, krig, konkurranse, hvem vet?) alle menneskearter som fantes der fra før. Alle mennesker i dag stammer følgelig fra en liten gruppe afrikanere som levde for 200 000 år siden.

Hvilken klasse hører mennesker til? ›

Det vitenskapelige navnet kommer fra latin og betyr «det kloke mennesket». Det moderne mennesket er synonym med underarten H. s. sapiens, men det kan ha eksistert flere underarter.
...
Menneske
Rekke:Ryggstrengdyr
Klasse:Pattedyr
Orden:Primater
Overfamilie:Menneskeaper
14 more rows

Hva slags dyr finnes i Norge? ›

Rovpattedyr (Carnivora)
Kattedyr (Felidae)UtbredelseBestand
Rødrev Vulpes vulpesOver hele landetVanlig
Fjellrev Alopex lagopusFinse, Dovre, Nord-Norge og SvalbardRødlistet: «Kritisk truet»
Mårfamilien (Mustelidae)
Røyskatt Mustela ermineaHele landet
5 more rows

Hvilke tre Artsbegreper brukes til vanlig? ›

Det er nå vanlig å kombinere de ulike artsbegrepene og legge både økologi, evolusjon, genetikk og karaktertrekk til grunn for definisjonen av en art. Vi skal gjennom gå disse tre: det biologiske artsbegrepet, det morfologiske artsbegrepet og det fylogenetiske artsbegrepet.

Hvilke svakheter har det biologiske artsbegrepet? ›

- Det er vanskelig å vite om populasjoner som er geografisk atskilte, kan få reproduktivt avkom eller ikke. - Kan ikke skille mellom arter som formerer seg ukjønnet ved deling eller rotskudd. - Kan ikke brukes når man ønsker å skille ut artene i et fossilt materiale.

Hvorfor er det viktig for dyrene at det kom planter på land? ›

Vi sier at to individer må få fruktbart avkom. Hvorfor var det viktig for dyrene at det kom planter på land? Da det kom planter på land, fikk dyrene flere skjulesteder på land. De kunne også spise plantene og dermed finne mat på landjorda.

Hvilken art er mest truet i Norge? ›

Av de 4 599 artene er 2 398 arter klassifisert som truede, og 1 284 som "nær truet". De gruppene som har flest truede arter er biller, sopp, sommerfugler, karplanter og lav.

Hvor mange arter finnes det i verden? ›

Hvor mange arter som finnes på kloden vår er det ingen som kan si med sikkerhet. Hittil har omtrent 1,8 millioner arter blitt dokumentert og beskrevet, men når det gjelder hvor mange arter som faktisk finnes varierer anslagene fra 4 millioner til 100 millioner.

Finnes det tigre i Norge? ›

Tigre lever ikke i Norge, men de finnes i dyrehager i Norge, som i mange andre land rundt om i verden.

Hvorfor dør så mange arter ut? ›

De aller fleste artene utryddes på grunn av avskoging i tropiske områder. Men også i Norge er dyr og planters livsmiljø endret gjennom ulike inngrep i naturen, oppdyrking av områder og kjemiske utslipp. Også her til lands finnes arter som er utryddingstruet.

Hvor mange arter dør ut hvert år? ›

Utryddelsen av verdens bio- diversitet går raskt. Eksperter har anslått at ca. 17.500 arter forsvinner hvert år. Dette er en mye raskere utryddelse enn noen gang tidligere i historien, og vi må vente at takten i utryddelsen fortsatt vil øke.

Hvilket dyr er utryddet i Norge? ›

Antall regionalt utdødde RE arter i Norge per artsgruppe
Biller52
Karplanter8
Nebbmunner4
Pattedyr2
Sommerfugler8
5 more rows
Nov 25, 2021

Hvor mange arter i havet? ›

Vi er opptatt av artsmangfold, men hvor mange ulike arter finnes det egentlig på planeten vår? En ny beregning kommer opp med tallet 8,7 millioner, med en feilmargin på pluss/minus 1,3 millioner. Ifølge beregningen er 6,5 millioner av disse artene på land, mens 2,2 millioner er i havene.

Hvorfor blir dyr truet? ›

Figuren viser at den vanligste årsaken (angår flest av de trua artene) er arealendringer i artenes leveområder, men også forurensing, klimaendringer, fremmede arter og høsting fører til nedgang i populasjonene.

Hva betyr biotisk og abiotisk? ›

Abiotiske faktorer kan for eksempel være geologiske forhold, temperatur eller nedbør. Biotiske faktorer kan for eksempel være planter og dyr som fungerer som konkurrenter, mat eller predatorer, men også ting som har vært levende, som døde trær eller dyr.

Hva betyr latinske navn? ›

Latinske navn, egentlig vitenskapelige navn, er vitenskapelige navn på planter, dyr og andre organismer, til forskjell fra populærnavn. Systemet tar utgangspunkt i arter. For eksempel er Tussilago farfara det latinske navnet på arten vi kjenner under populærnavn som hestehov og leirfivel.

Hva menes med et økosystem? ›

Et økosystem kan defineres som “et dynamisk kompleks av planter, dyr og mikroorganismer som i samspill med det ikke-levende miljø utgjør en funksjonell enhet”. Økosystem beskrives ofte i form av energioverføring mellom nivåer i næringskjeden.

Hva er eksempler på økosystem? ›

Eksempler på økosystemer er skog, myr, slåttemark, beitemark, åker, eng, jord, ørken, fjell, grotte, dyphavsvulkaner (hydrotermiske undervannskilder), stillestående vann (lentisk, l. lentus - sakte) med dammer og innsjøer, rennende vann (lotisk,l.

Kan alle hunder få fruktbart avkom? ›

Det er stor enighet om at hunden er en domestisert (temmet) ulv, og krysninger mellom dem gir fruktbart avkom.

Hva koster art store? ›

Fra før har Samsungs Art Store samarbeid med store gallerier som Tate Modern, Albertina og Saatchi. – I dag har du tilgang til et visst antall bilder når du kjøper The Frame, og så kan du velge å abonnere på de 1.200 bildene som ligger i Art Store for 49 kroner måneden, eller kjøpe bildene.

Hvordan ble Oslosildre en egen art? ›

Oslosildre ble beskrevet av botaniker Gunvor Snekvik Knaben i 1954, og ble definert som en egen art primært på grunn av kromosomtallet. Oslosildre er også fremstilt ved krysningsforsøk i laboratoriet. Den ble faktisk fremstilt i laboratoriet før den ble funnet i naturen.

Hva er et kunstig utvalg? ›

Ved kunstig seleksjon er det menneskene som bestemmer hvilke individer – og dermed hvilke arveegenskaper – som overlever og som vil være til stede i den neste generasjonen. Kunstig seleksjon foretas i husdyravl og i planteforedling.

Hva er sympatrisk artsdannelse? ›

Sympatrisk artsdannelse (gr. syn - med; patra - hjemland) skjer hvor arter er reproduktivt isolert ved genetiske forandringer og barriærer og artene kan leve side ved side, noe som er vanlig i høyt fragmenterte habitater. Har samme eller overlappende geografisk utbredelse.

Hva er et naturlig utvalg? ›

Naturlig utvalg betyr at arter som kan tilpasse seg et bestemt miljø vil vokse i antall og til slutt mer enn arter som ikke kan tilpasse seg. Den naturlige seleksjonsprosessen endrer den genetiske strukturen i hver generasjon, slik at en art kan tilpasse seg bedre til omgivelsene.

Kan tiger og løve få barn? ›

Løver og tigere er blant de dyrene som kan få unger på tvers arter. Hvis faren er en løve og moren en tiger – som her – blir resultatet ... en liger. Noen arter er riktignok så nær beslektet at en krysning kan gi et levedyktig avkom.

Kan en hest og ku få barn? ›

Artshybrider er oftest sterile. Et eksempel på en artshybrid er avkommet til hest og esel. Krysning mellom hestehingst og eselhoppe gir mulesel, mens krysning mellom eselhingst og hestehoppe gir muldyr. Muldyr og mulesler er som regel sterile.

Kan mulesel få barn? ›

Esler har 62 kromosomer og hester har 64. Muldyr har 63 kromosomer og er normalt ikke forplantningsdyktige.

Hva betyr ordet utvalg? ›

Et utvalg beskriver noe eller noen som er valgt. Ordet benyttes ofte om ulike måter å velge på, for eksempel naturlig utvalg i evolusjon. Ordet brukes også som betegnelse for en gruppe mennesker som er valgt eller utnevnt til en spesifikk oppgave eller ha oppgaver innen et gitt felt.

Hva er et økosystem for barn? ›

De definisjon av økosystem for barn, forklart veldig enkelt, er at det er et sted i naturen dannet av et spesifikt eller spesifikt rom og vesenene som bor i det.

Hvilket dyr er mest truet i Norge? ›

Tross oppgangen er fjellreven fortsatt sterkt truet på den norske rødlista. Villrein går for første gang inn på rødlista i 2021 som nær truet (NT), som følge av en nedgang på minst 15 prosent av totalbestanden.

Ville dyr i Norge? ›

Bjørn, gaupe, ulv, rev, oter, mår, røyskatt og snømus har nådd en vid utbredelse over hele landet og har ofte opptrådt i stort antall. Men tallet på de større av disse rovdyrene er, dels ved menneskenes inngripen, dels ved naturforholdenes endring, meget begrenset.

Hva er definisjon på dyr? ›

Dyr eller dyreriket (Animalia eller Metazoa), slik begrepet brukes innen moderne biologi, betegner flercellede, heterotrofe organismer som i utgangspunktet har indre fordøyelse, minst ett fritt bevegelig livsstadium, som besitter Hox-gener og ikke produserer cellevegg.

Videos

1. Mastering The Art of Crucial Conversations | Joseph Grenny
(Crucial Learning)
2. Want to be happy? Be grateful | David Steindl-Rast
(TED)
3. The Michelangelo of Microsoft Excel
(Great Big Story)
4. Nydelige celler! 🤩 Sveipeteknikk med @Molly's Artistry ~ Akrylstøping | Abstrakt kunst
(Olga Soby)
5. Papir, leire og aluminium, du har aldri forestilt deg noe så vakkert
(Yobanka Art -Manualidades Reciclaje y Decoración)
6. Moleman 2 - Demoscene - The Art of the Algorithms (2012)
(Moleman)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Sen. Ignacio Ratke

Last Updated: 03/19/2023

Views: 6422

Rating: 4.6 / 5 (56 voted)

Reviews: 87% of readers found this page helpful

Author information

Name: Sen. Ignacio Ratke

Birthday: 1999-05-27

Address: Apt. 171 8116 Bailey Via, Roberthaven, GA 58289

Phone: +2585395768220

Job: Lead Liaison

Hobby: Lockpicking, LARPing, Lego building, Lapidary, Macrame, Book restoration, Bodybuilding

Introduction: My name is Sen. Ignacio Ratke, I am a adventurous, zealous, outstanding, agreeable, precious, excited, gifted person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.