Spacer_original

Конкурс на створення графічної ідентифікації клуба-туроператора «Географічний Клуб»

Правила та умови

Конкурс відкритий.
Для участі у Конкурсі необхідно офіційно зареєструватися на інтернет-ресурсі Конкурсу та заповнити заявку на участь у Конкурсі. 
Анкетні дані необхідні для отримання винагороди та підтвердження авторства. 
Переможець передає робочі файли та права на використання роботи Замовнику - ТОВ "Географічний Клуб". 
Переможець гарантує та відповідає за дотримання авторського права щодо наданої ним роботи.

Беручи участь у Конкурсі, учасник тим самим підтверджує свою згоду з правилами даного Конкурсу, а також надає свою згоду на:

  • оприлюднення його конкурсної роботи на сайті
  • передачу всіх майнових прав інтелектуальної власності на корпоративну графічну ідентифікацію - логотип/знак ТОВ "Географічний Клуб", створений в результаті участі в Конкурсі, відповідно до умов договору, укладеного з учасником у випадку його перемоги у Конкурсі
  • оприлюднення, обробку та використання Організатором та Замовником наданої учасником інформації з метою реклами проекту

Організатор і Замовник гарантують конфіденційність інформації, що надається учасниками.

До суми винагороди в Конкурсі на створення корпоративної графічної ідентифікації ТОВ "Географічний Клуб" повністю включена авторська винагорода за передачу всіх майнових прав інтелектуальної власності на корпоративну графічну ідентифікацію - логотип/знак ТОВ "Географічний Клуб", створений у результаті участі в конкурсі. Передача прав на використання логотипа здійснюється без обмежень в часі, території та способі використання. Передача прав відбувається на користь Замовника - ТОВ "Географічний Клуб".

Організатор, за погодженням із Замовником, має право у будь-який момент до закінчення Конкурсу змінити умови його проведення або відмовитись від проведення з обов’язковим публічним сповіщенням учасників шляхом розміщення на сайті відповідного повідомлення для всіх учасників.

Система голосування

Після завершення строків подачі робіт роботи стають доступні для оцінки на інтернет-ресурсі. Роботи отримують свій рейтинг за результатами голосування. 

Замовник у складі членів Головного журі обирає трійку лідерів конкурсу шляхом надання роботам балів, які формують рейтинг робіт у системі. Визначення переможця конкурсу з числа трійки лідерів здійснюється членами Головного журі простою більшістю голосів.

Спеціальна премія надається роботі, яка отримає найбільший рейтинг за результатами голосування серед дизайнерів.

Слідкуйте за новинами на сайті конкурсної площадки, можливі зміни умов проведення конкурсу.